Walk&Talk

Walk&Talk is een maandelijkse bijeenkomst waar je meer leert over solliciteren en waar je andere werkzoekenden ontmoet. Iedere maand staat een ander thema centraal. 


  1. Walk

    Walk staat voor beweging in je zoektocht naar werk. Samen met anderen krijg je nieuwe inspiratie.

  2. Talk

    Talk staat er voor dat je beweging in je zoektocht naar werk krijgt èn houdt door te praten met elkaar.

  3. Job

    Velen gingen jou voor en velen hebben een nieuwe baan gevonden!

Ik wil de medewerkers van Walk&Talk bedanken, want mijn deelname aan Walk&Talk heeft er tot geleid dat ik, wat solliciteren betreft, up to date ben gebleven. Ik kon me voor de sollicitatie goed op scherp zetten en voorbereiden, mede omdat ik wist wat er zou komen.

— Quote van een deelnemer die een baan vond